Der reinen går er jorda freda

Nå er boka her!

Me skal i saman fly over åskammen...

...der kor reinflokken går.

Paraplyart

Reinen har gjennom tidene har vore så viktig for menneska at han i seg sjølv fredar og beskyttar jorda han går på. Sidan han treng store areal for å overleve, vil òg mange andre artar få sikra sine livsområde ved at me tek vare på villreinen. Me seier difor at villreinen er ein paraplyart. Fleire av villreinområda er også verna for å ta vare på til reinen. I dag finn me villrein i fjella frå Forelhogna, Rondane og Dovre i nord og sør til Setesdalsheiane.

Der reinen går er jorda freda.

Vil du vite mer? Nå er boka her:

Reinen, den viktigaste kulturberaren

Før istida var reinen utbreidd over store delar Europa. Reinen var det viktigaste næringsgrunnlaget til menneske i Europa frå mange tusen år att- ende i tid. I grotter i Sør-Frankrike finn ein måleri som er 30000 år gamle. Isen var då på det største og dekte Nord-Europa. Reinen heldt til på sørsida av isen. Her har menneska måla det dei var opptatt av, mellom anna reinsdyr. I lange periodar var reinen det absolutt viktigaste dyret, over 90% av føda kom frå reinen. I tillegg gav reinen emne til reiskap og klede. Så viktig var dette dyret, at truleg ville det ikkje budd folk i Europa dersom det ikkje hadde vore reinsdyr der. Forskarar meiner at i naturen er reinen den viktigaste kulturberaren me har hatt, i vår del av verda.
Vil du vite mer? Nå er boka her:

Natur, kultur, identitet og stadeigenhet

UTSALGSSTEDER:

Eit vindauga til identitet

"Vinden susar over dei kvite slettene og det lange håret svaiar i vinden. Dette er jenta frå Fjellgardane på Hovden. I ryggen har ho fleire generasjonar med sterke kvinner og menn. Den kvite vinden har alltid vore der og gjort fjellfolket sterke. Fjellgardsjenta har noko på hjarta som ho vil fortelje deg"

Bli kjent med

Ragnhild Bjåen & Tove Hertzberg

Åtte årstider

Bli kjent med fjellets åtte årstider

Vårvinter

Dette er den mest kritiske tida for reinen, særleg simlene. Kroppsreservane er no på det lågaste, framleis er vèr- og beitetilhøva vanskelege, og likevel skal simlene førebu seg til kalving. Det er i denne tida fosteret veks mest. Dersom simlene ikkje har nok næring å gje til fosterutviklinga, «kastar» dei fosteret. Simler som har kasta vil også felle geviret tidlegare enn dei andre. Dagane er litt lengre, men ofte er det mykje sno og dei må trekkje lenger for å finne mat. Det er då dei avblåsne rabbane som er lettast å finne lav og lyng på. I mars varmar sola litt meir, det tinar litt der snolaget er minst, føret er betre og det er lettare å flytje seg.

Fjellets åtte årstider

Sommar

Den største utfordringar for reinen om sommaren er insekt. Varme somrar med mykje fluge er svært plagsame for reinen. Reinsflokkane kan verte svært urolege på dagar med varme og sol, og får ikkje nok tid til å beite og drøvtygge. Tidleg morgong og kveld kan vera den beste tida på døgnet å beite på. Om dagen står dei ofte på snofonner eller innmed vatn, og trekkjer opp i høgste nutane der det er meir svalt og meir vind, og dermed mindre fluge og insekt.

FJELLETS ÅTTE ÅRSTIDER

UTSTILLINGAR

"Eit vinduga til identitet"  - Hovden i Setesdal - vinter 2019 

Nye utstillingar:

Røldalsmarknaden - juni 2019

Hovden i Setesdal - Våren 2020

Brosjyre

VILLREIN - FERDSELSVETT

Europas sørlegaste villreinstammer

Skattane våre

Fjellreinskulen skal vera med på å leite fram skattane me har rundt oss. I naturen, i kulturen, skattar frå fortid og skattar for framtid. Og forteljingane som fyljger med og gjer historien levande.

Hisorien fortel også om å nytte ressursane, utan å forbruke dei, om å lage seg berekraftige samfunn som gjev livsglede, stolthet og respekt, for naturen og det ein har rundt seg. Og det er vel noko me bør ta med oss i dag og i framtida.

Det stille landskapet

Landskapet og miljø

DET STILLE LANDSKAPET

Latest News

Siste nytt

Der reinen går er jorda...

Aug 21
Boken kan kjøpes på nett:  https://fjellreinskolen.no/products/der-reinen-gar-er-jorda-freda Eller kontakt oss: https://fjellreinskolen.no/pages/kontakt-oss  

Read more

First featured blog post

Publish date

This is your store’s blog. You can use it to talk about new product launches, experiences, tips or other news you want your customers to read about. Check out Shopify’s ecommerce blog for inspiration and advice...

The first 300 words of each featured blog are displayed here.

Read more


Second featured blog post

Publish date

This is your store’s blog. You can use it to talk about new product launches, experiences, tips or other news you want your customers to read about. Check out Shopify’s ecommerce blog for inspiration and advice...

The first 300 words of each featured blog are displayed here.

Read more

Fjellreinskulen på instagram