Der reinen går er jorda freda

Natur, kultur, identitet og stadeigenhet

SKULEOPPLEGG

Jenta som fløy med reien

Vær glad i fjellene og vær glad i dyrene som vokter fjellet under nordlyset. Send dine tanker til dem, og de vil føle seg tryggere. Du skal vite at reinen bærer fjellets visdom, og du kan være m...

Åtte årstider

Bli kjent med fjellets åtte årstider

Latest News

Siste nytt

Fin anmeldelse i Setesdølen

Oct 29
  Bøkene finner du her!  

Read more


Fjellreinsølja av Toni Mudenia

Oct 07
  Mer informasjon om Søljen og boken kommer snart!!!  

Read more


Høstferie og ny utstilling

Oct 04
Nå er høstferien over oss og ny utstilling er på...

Read more

UTSTILLINGAR

"Eit vinduga til identitet"  - Hovden i Setesdal - vinter 2019 

Ny utstilling:

Hovden i Setesdal - høsten 2020

Kulturbua - fjellrein

Bli kjent med

Ragnhild Bjåen & Tove Hertzberg

Skattane våre

Fjellreinskulen skal vera med på å leite fram skattane me har rundt oss. I naturen, i kulturen, skattar frå fortid og skattar for framtid. Og forteljingane som fyljger med og gjer historien levande.

Hisorien fortel også om å nytte ressursane, utan å forbruke dei, om å lage seg berekraftige samfunn som gjev livsglede, stolthet og respekt, for naturen og det ein har rundt seg. Og det er vel noko me bør ta med oss i dag og i framtida.

Det stille landskapet

Landskapet og miljø

DET STILLE LANDSKAPET

VILLREIN - FERDSELSVETT

Europas sørlegaste villreinstammer