Natur, kultur, identitet og stadeigenhet

FJELLGARDANE

Fjellets åtte årstider

Ei reise gjennom villreinens årstider

Me skal i saman fly over åskammen...

...der kor reinflokken går.

HISTORIE

Tamreinhistorien for Setesdalsheiane

VILLREIN

Europas sørlegaste villreinstammer

ÅTTE ÅRSTIDER

Fjellets åtte årstider

FJELLGARDS KVINNENE

Kven var dei?

Eit vindauga til identitet

"Vinden susar over dei kvite slettene og det lange håret svaiar i vinden. Dette er jenta frå Fjellgardane på Hovden. I ryggen har ho fleire generasjonar med sterke kvinner og menn. Den kvite vinden har alltid vore der og gjort fjellfolket sterke. Fjellgardsjenta har noko på hjarta som ho vil fortelje deg"

Bli kjent med

Ragnhild Bjåen & Tove Hertzberg

Åtte årstider

Bli kjent med fjellets åtte årstider

Vårvinter

Dette er den mest kritiske tida for reinen, særleg simlene. Kroppsreservane er no på det lågaste, framleis er vèr- og beitetilhøva vanskelege, og likevel skal simlene førebu seg til kalving. Det er i denne tida fosteret veks mest. Dersom simlene ikkje har nok næring å gje til fosterutviklinga, «kastar» dei fosteret. Simler som har kasta vil også felle geviret tidlegare enn dei andre. Dagane er litt lengre, men ofte er det mykje sno og dei må trekkje lenger for å finne mat. Det er då dei avblåsne rabbane som er lettast å finne lav og lyng på. I mars varmar sola litt meir, det tinar litt der snolaget er minst, føret er betre og det er lettare å flytje seg.

Fjellets åtte årstider

Sommar

Den største utfordringar for reinen om sommaren er insekt. Varme somrar med mykje fluge er svært plagsame for reinen. Reinsflokkane kan verte svært urolege på dagar med varme og sol, og får ikkje nok tid til å beite og drøvtygge. Tidleg morgong og kveld kan vera den beste tida på døgnet å beite på. Om dagen står dei ofte på snofonner eller innmed vatn, og trekkjer opp i høgste nutane der det er meir svalt og meir vind, og dermed mindre fluge og insekt.

FJELLETS ÅTTE ÅRSTIDER

UTSTILLINGAR

"Eit vinduga til identitet"  - Hovden i Setesdal - vinter 2019 

Nye utstillingar:

Røldalsmarknaden - juni 2019

Hovden i Setesdal - Våren 2020

Brosjyre

VILLREIN - FERDSELSVETT

Europas sørlegaste villreinstammer

Skattane våre

Fjellreinskulen skal vera med på å leite fram skattane me har rundt oss. I naturen, i kulturen, skattar frå fortid og skattar for framtid. Og forteljingane som fyljger med og gjer historien levande.

Hisorien fortel også om å nytte ressursane, utan å forbruke dei, om å lage seg berekraftige samfunn som gjev livsglede, stolthet og respekt, for naturen og det ein har rundt seg. Og det er vel noko me bør ta med oss i dag og i framtida.

Det stille landskapet

Landskapet og miljø

DET STILLE LANDSKAPET

Latest News

Siste nytt

Drømmen om ei kulturbu i...

Feb 18
Det hele startet med en idé og en grov skisse på en serviett.   Deretter videre planlegging av en fagmann med stolthet til tradisjonell byggeteknikk,...

Read more

First featured blog post

Publish date

This is your store’s blog. You can use it to talk about new product launches, experiences, tips or other news you want your customers to read about. Check out Shopify’s ecommerce blog for inspiration and advice...

The first 300 words of each featured blog are displayed here.

Read more


Second featured blog post

Publish date

This is your store’s blog. You can use it to talk about new product launches, experiences, tips or other news you want your customers to read about. Check out Shopify’s ecommerce blog for inspiration and advice...

The first 300 words of each featured blog are displayed here.

Read more

Fjellreinskulen på instagram