News

Use this section to provide a description of your blog.

Fin anmeldelse i Setesdølen

Posted by Tove Hertzberg on

Read more

Fin anmeldelse i Setesdølen

Posted by Tove Hertzberg on


Fjellreinsølja av Toni Mudenia

Posted by Tove Hertzberg on

 

Mer informasjon om Søljen og boken kommer snart!!!

 

Read more

Fjellreinsølja av Toni Mudenia

Posted by Tove Hertzberg on

 

Mer informasjon om Søljen og boken kommer snart!!!

 

Read more


Høstferie og ny utstilling

Posted by Tove Hertzberg on

Nå er høstferien over oss og ny utstilling er på plass i kulturbua i Hovden sentrum. Denne gangen er det arbeid fra gullsmedlinjen ved Valle videregående skole som vises frem.

I et hyggelig samarbeid med oss i Fjellrein har elevene utviklet en sølje under temaet; neste generasjon. Elevene skulle designe sin egen sølje med reingevir som en del av sin produksjon. 8 fantastiske søljer er skapt og du kan se dem nå utstilt i kulturbua.

Velkommen inn i kultubua. Den er alltid åpen!

 

Detaljer for oppgaven og en liten film:

Sølje med reinsdyrgevir

Tema: Neste generasjon.

 

Material: Sølv og reinsdyrgevir, ellers valgfri.

Inspirasjon: Samisk kultur, Setesdals kultur, eller Naturen

 

Tove Hertzberg og Ragnhild Bjåen har vært med å inspirert og veiledet.

Thomas Andersson og Nina Skjellanger har vært Faglærere i prosjektet.

Film:

https://m.youtube.com/watch?v=V7XdvBmKXGw&feature=youtu.be

Read more

Høstferie og ny utstilling

Posted by Tove Hertzberg on

Nå er høstferien over oss og ny utstilling er på plass i kulturbua i Hovden sentrum. Denne gangen er det arbeid fra gullsmedlinjen ved Valle videregående skole som vises frem.

I et hyggelig samarbeid med oss i Fjellrein har elevene utviklet en sølje under temaet; neste generasjon. Elevene skulle designe sin egen sølje med reingevir som en del av sin produksjon. 8 fantastiske søljer er skapt og du kan se dem nå utstilt i kulturbua.

Velkommen inn i kultubua. Den er alltid åpen!

 

Detaljer for oppgaven og en liten film:

Sølje med reinsdyrgevir

Tema: Neste generasjon.

 

Material: Sølv og reinsdyrgevir, ellers valgfri.

Inspirasjon: Samisk kultur, Setesdals kultur, eller Naturen

 

Tove Hertzberg og Ragnhild Bjåen har vært med å inspirert og veiledet.

Thomas Andersson og Nina Skjellanger har vært Faglærere i prosjektet.

Film:

https://m.youtube.com/watch?v=V7XdvBmKXGw&feature=youtu.be

Read more


Vår

Posted by Tove Hertzberg on

I april byrjar tåflekkane å koma fram, det er lettare å finne lav og lyng. Dagane er lengre og lysare, og beiteperioden er lengre. Kring 15.mai byrjar kalvinga. Simleflokken trekkjer til kalvingsområda før kalvinga byrjar. Dei ynskjer å vera mest mogleg i ro, og er ekstra utsette for uroingar i denne tida.

Kalvingsområda ligg som regel sør- eller vestvendt, det er viktig for simlene å kunne trekke ned til dei fyrste grøne spirene så fort som mogleg. Men kalven må kunne fylgje med, og ein ser at kalvingsområda ofte har ein tydelig høgdegradient med kort avstand frå snødekte område til område som har tidleg framvekst av grøne beite. Bukkane trekkjer gjerne heilt ned i dalføra, til dyrka mark, gamle støylsvollar og der det fyrste graset og lauvet kjem. Bukkane er meir uredde i denne perioden, og held seg i mindre flokkar.

Read more

Vår

Posted by Tove Hertzberg on

I april byrjar tåflekkane å koma fram, det er lettare å finne lav og lyng. Dagane er lengre og lysare, og beiteperioden er lengre. Kring 15.mai byrjar kalvinga. Simleflokken trekkjer til kalvingsområda før kalvinga byrjar. Dei ynskjer å vera mest mogleg i ro, og er ekstra utsette for uroingar i denne tida.

Kalvingsområda ligg som regel sør- eller vestvendt, det er viktig for simlene å kunne trekke ned til dei fyrste grøne spirene så fort som mogleg. Men kalven må kunne fylgje med, og ein ser at kalvingsområda ofte har ein tydelig høgdegradient med kort avstand frå snødekte område til område som har tidleg framvekst av grøne beite. Bukkane trekkjer gjerne heilt ned i dalføra, til dyrka mark, gamle støylsvollar og der det fyrste graset og lauvet kjem. Bukkane er meir uredde i denne perioden, og held seg i mindre flokkar.

Read more


Fotavtrykk

Posted by Tove Hertzberg on

.    

 

Vi lanserer ei heilt ny bok i dag! Boka heiter fotavtrykk. Det er ei E-bok og i tillegg har vi utvikla eit skuleopplegg for ein heil klasse.

Omtale av «Fotavtrykk»; 

I fjellområda våre er det talrike spor etter folk sin bruk av fjellet. Det er mange som har sett fotavtrykk i landskapet. I «Fotavtrykk» har me sett fokus på samane sitt avtrykk i fjella i sør. 

Samane er eit sporlaust folk, likevel finn ein mange spor etter den samiske historien i fjellområda utanfor dei samiske områda. Det kan vera i forteljingar, i vår felles kulturarv og i kunnskapsutvekslinga som mange fjellbygder har hatt med det samiske. 

Her finn du meir informasjon:

Fotavtrykk & Fotavtrykk skuleopplegg

 

Read more

Fotavtrykk

Posted by Tove Hertzberg on

.    

 

Vi lanserer ei heilt ny bok i dag! Boka heiter fotavtrykk. Det er ei E-bok og i tillegg har vi utvikla eit skuleopplegg for ein heil klasse.

Omtale av «Fotavtrykk»; 

I fjellområda våre er det talrike spor etter folk sin bruk av fjellet. Det er mange som har sett fotavtrykk i landskapet. I «Fotavtrykk» har me sett fokus på samane sitt avtrykk i fjella i sør. 

Samane er eit sporlaust folk, likevel finn ein mange spor etter den samiske historien i fjellområda utanfor dei samiske områda. Det kan vera i forteljingar, i vår felles kulturarv og i kunnskapsutvekslinga som mange fjellbygder har hatt med det samiske. 

Her finn du meir informasjon:

Fotavtrykk & Fotavtrykk skuleopplegg

 

Read more