Fjellrein skinn

Fjellrein skinn kolleksjon er under utvikling!

 
Vår visjon er å lage ein skinnkolleksjon  der me hentar fram element frå fjellet som gjev oss kjensla av ein tilhøyrighet til landskapet og dyrelivet kring oss.
 

Skisser: