Fjellrein - smykker

 

Fjellrein smykkekolleksjon er under utvikling!

 
Vår visjon er å lage ein smykkekolleksjon der me hentar fram element frå fjellet som gjev oss kjensla av ein tilhøyrighet til landskapet og dyrelivet kring oss. 
 

Skisser: